Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Bouwbink.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat jouw rechten zijn.

Doel

Bouwbink vraagt en gebruikt je gegevens alleen voor doeleinden waarvoor je ze verstrekt of waar je expliciet toestemming voor geeft.

Uitvoeren opdrachten

Zo is het voor het uitvoeren van jouw orders noodzakelijk om bijvoorbeeld jouw adres­gegevens te hebben voor aflevering, en zijn diverse gegevens nodig voor de factuur. Wij gebruiken die gegevens dan alleen daarvoor.

Wanneer je email of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. Ook deze gegevens worden op beveiligde servers van Bouwbink of van derden die voor Bouwbink-dienstverlening zijn ingehuurd bewaard. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens.

Aanbiedingen

Om je bepaalde aanbiedingen te doen gebruiken wij incidenteel algemene gegevens van jou. Zo sturen we mogelijk een aanbieding naar alle klanten die in het verle­den producten uit een bepaalde productgroep kochten. Wij gebruiken je gegevens hiervoor alléén met jouw uitdrukkelijke toestemming. De selectie van aanbiedingen vindt plaats op basis van algemene, geanonimiseerde gegevens, en vindt nooit helemaal geautomatiseerd plaats zonder menselijke tussenkomst.

Indien je je voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om je regelmatig onze (email)nieuwsbrief te sturen. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij jouw emailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van jouw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij jou hierover informeren in deze verklaring."

Websitebezoek

Bouwbink.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikers­ervaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet ge­kop­peld aan andere persoonlijke informatie.

Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken de mogelijkheden van jouw browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van jouw browser. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van de site niet meer werken.

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, diensten toevoegen aan onze website. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Bouwbink te beïnvloeden. Wel kun je ze uiteraard door de browser laten blokkeren.

Gegevensverwerking en beveiliging

Bouwbink deelt geen gegevens met andere commerciële partijen. We vragen de gegevens alleen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle gegevens die Bouwbink verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt, en niet uitgeleend, verkocht noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor jou en Bouwbink te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is.

Zo zal een transporteur de naam van jouw contactpersoon en adresgegevens nodig hebben voor het afleveren van een bestelling. Maar factuurgegevens zijn daarvoor niet nodig en die geven we dan ook niet mee.

Zodra je gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij je gegevens verwijderen. Voor de gegevens die we van jou verzamelen, is deze wettelijke bewaartermijn zeven jaar.

Sommige delen van de verwerking van jouw gegevens heeft Bouwbink uitbesteed aan derden. Bouwbink zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van uw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt.

De verwerking van jouw gegevens vindt plaats bij Bouwbink of door Bouwbink ingeschakelde derden in Nederland. Ook als gegevens deels in het buitenland worden verwerkt, zorgt Bouwbink ervoor dat daarop dezelfde strenge privacy-eisen gelden als die we zelf hanteren.

Aanpassen gegevens; jouw rechten

Je kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van jou hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toege­staan). Ook kun je aangeven dat Bouwbink de verwerking van je gegevens moet stoppen en kun je Bouwbink vragen om de overdracht van jouw gegevens aan derden.

Onderaan iedere mailing vind je overigens de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of je af te melden. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen.

Je hebt het recht overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Contact over privacy

Voor al jouw vragen over dit privacy statement, verwijzen we je naar bouwbink.nl/contact.

Bouwbink kan dit privacy-statement aanpassen. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de website.